[ประกาศ] การเปลี่ยนแปลง"หลักปฎิบัติ" ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 28 มีนาคม 2019

สวัสดีผู้เล่นทุกท่าน,

เราขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่า เราจะทำการปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆในเรื่องหลักปฎิบัติเกี่ยวกับการกระทำผิดบางประเภทเพื่อทำให้การเล่นเกมนั้นมียุติธรรมมากขึ้น

เราจะถือว่าเรื่องของการเลือกปฎิบัติ, การร่วมมือระหว่างหลายทีมเพื่อเอาเปรียบ, และการเฝ้าติดตาม นั้นเป็นเรื่องที่จะต้องมีมาตราการบังคับใช้อย่างเข้มงวด, ดังนั้นเราจึงได้ทำการเพิ่มโทษเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้น

โดยมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้

จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนใด?

– หลักปฎิบัติของ PUBG LITE

กำหนดการ

– การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28/03/2019

– จนกว่าจะถึงเวลาดังกล่าวเราจะยังคงใช้หลักปฎิบัติแบบเดิมในปัจจุบัน

รายละเอียดของการปรับเปลี่ยน

– ปรับเปลี่ยนประเภทและโทษในหัวข้อการประพฤติที่ผิด

[จากในปัจจุบันที่เป็นไปตามด้านล่างนี้]

เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม ทำครั้งที่ 1 ทำครั้งที่ 2 ทำครั้งที่ 3
ใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต แบนไอดีถาวร
ดัดแปลงไคลเอนต์ (client) เซิร์ฟเวอร์ (server) หรือข้อมูล (data) ของเกม (เช่นหน่วยข้อมูลย่อย (packet) เป็นต้น) แบนไอดีถาวร
ใช้ประโยชน์จาก Bug และ Glitch แบนไอดี 3 วัน และลบคะแนน BP ไอเท็มตัวละคร และข้อมูลเกี่ยวข้องที่ได้รับ แบนไอดี 15 วัน และลบคะแนน BP ไอเท็มตัวละคร และข้อมูลเกี่ยวข้องที่ได้รับมา แบนไอดีถาวร
กระทำการที่เหยียดผู้อื่น (เช่นการเหยียดเชื้อชาติหรือเพศ) แบนไอดี 3 วัน แบนไอดี 7 วัน แบนไอดี 30 วัน
ใช้ชื่อไอดีที่ไม่เหมาะสม แบนไอดี 3 วันและบริษัทฯสามารถเปลี่ยนชื่อไอดีด้วยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว แบนไอดี 15 วันและบริษัทฯสามารถเปลี่ยนชื่อไอดีด้วยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนชื่อไอดีด้วยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว
ฆ่าตัวละครในทีมเดียวกันเอง (Teamkilling) แบนไอดี 3 วัน แบนไอดี 7 วัน แบนไอดี 30 วัน
ตั้งทีม (Teaming) แบนไอดี 7 วัน แบนไอดี 14 วัน แบนไอดี 30 วัน

[จะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็น]

 

เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม ทำครั้งที่ 1 ทำครั้งที่ 2 ทำครั้งที่ 3
ใช้งาน/พัฒนา/โฆษณา/แลกเปลี่ยน/จ่ายแจกโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต แบนไอดีถาวร
ดัดแปลงไคลเอนต์ (client) เซิร์ฟเวอร์ (server) หรือข้อมูล (data) ของเกม (เช่นหน่วยข้อมูลย่อย (packet) เป็นต้น) แบนไอดีถาวร
ใช้ประโยชน์จาก Bug และ Glitch (เล็กน้อย) แบนไอดี 3 วัน และลบแต้ม BP, รางวัลประจำฤดูกาล, ไอเทม, และข้อมูลตัวละครในส่วนที่เกี่ยวข้อง แบนไอดี 7 วัน และลบแต้ม BP, รางวัลประจำฤดูกาล, ไอเทม, และข้อมูลตัวละครในส่วนที่เกี่ยวข้อง แบนไอดี 15 วัน และลบแต้ม BP, รางวัลประจำฤดูกาล, ไอเทม, และข้อมูลตัวละครในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ใช้ประโยชน์จาก Bug และ Glitch (สำคัญ) แบนไอดี 30 วัน และลบแต้ม BP, รางวัลประจำฤดูกาล, ไอเทม, และข้อมูลตัวละครในส่วนที่เกี่ยวข้อง แบนไอดีถาวร
กระทำการที่เหยียดผู้อื่น (เช่นการเหยียดเชื้อชาติหรือเพศ) แบนไอดี 30 วัน แบนไอดีถาวร
การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม (เช่นคำหยาบหรือ) แบนไอดี 3 วัน แบนไอดี 7 วัน แบนไอดี 30 วัน
ใช้ชื่อไอดีที่ไม่เหมาะสม แบนไอดี 3 วันและบริษัทฯสามารถเปลี่ยนชื่อไอดีด้วยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว แบนไอดี 15 วันและบริษัทฯสามารถเปลี่ยนชื่อไอดีด้วยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว แบนไอดีถาวร และบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนชื่อไอดีด้วยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว
ฆ่าตัวละครในทีมเดียวกันเอง (Teamkilling) แบนไอดี 30 วัน แบนไอดีถาวร
ตั้งทีม (Teaming) แบนไอดี 30 วัน แบนไอดีถาวร
เฝ้าติดตามและกระทำการก่อนกวนการเล่นของผู้เล่นอื่น แบนไอดี 3 วัน แบนไอดี 7 วัน แบนไอดี 30 วัน
เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น แบนไอดีถาวร
เฝ้าติดตาม แบนไอดี 30 วัน แบนไอดีถาวร
มีเจตนาเพื่อให้ผลการแข่งขันเป็นไปตามที่กำหนดผลไว้ล่วงหน้าแล้ว แบนไอดี 30 วัน และลบแต้ม BP, รางวัลประจำฤดูกาล, ไอเทม, และข้อมูลตัวละครในส่วนที่เกี่ยวข้อง แบนไอดีถาวร
ใช้งานไอดีของผู้เล่นอื่น แบนไอดีถาวร

โดยจะสามารถดูหลักปฏิบัตินี้ได้เมื่อถึงเวลาบังคับใช้ได้ที่หน้าเว็บไซต์ด้านล่างนี้
หลักปฎิบัติของ PUBG Lite

ขอบคุณ
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS LITE

Discuss this article
Share this article