[ประกาศการบำรุงรักษา] จะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020 ตั้งแต่ 10:00 น.

ระยะเวลาบำรุงรักษา : 10:00 น. ~ 15:00 น.

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020 เซิร์ฟเวอร์ PUBG LITE จะถูกปิดเพื่อทำการบำรุงรักษาและทำการอัพเดทตัวเกม

การบำรุงรักษาจะมีระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึง 14.00 น.

ทีมงานหวังว่าผู้เล่นจะมีประสบการณ์กับรูปแบบเกมเพลย์ที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณ

PUBG LITE

Discuss this article
Share this article