[PATCH NOTE: 13 กุมภาพันธ์ 2020]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดทครั้งนี้!

ฤดูกาลใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว!

 • ระยะเวลา: 13 กุมภาพันธ์ ~ 19 เมษายน
 • ระยะเวลาเปิดขายบนหน้าร้านค้าในเกม: 13 กุมภาพันธ์ ~ 6 เมษายน
 • ระยะเวลาเปิดขายไอเทมเพิ่มเลเวล: 13 กุมภาพันธ์ ~ 9 เมษายน
 • โปรโมชั่นพิเศษ
  • LITE PASS: Premium และ LITE PASS: Premium Plus จะลดราคา 50% เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์
  • ระยะเวลาของโปรโมชั่น: 13 กุมภาพันธ์ ~ 20 กุมภาพันธ์

 

Item Price (L-COIN)       
LITE PASS: Premium 200
LITE PASS: Premium  Plus           550

 

อัพเดทสินค้าใหม่ที่ร้านค้าในเกม

 • เราได้นำไอเทมบางแบบจากกล่องสุ่มในอดีตของเรากลับมาในช่วงนี้
 • กล่อง Special Crate
  • เริ่มวางขายตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์

 

เปิดหนึ่งครั้ง เปิด 10 ครั้ง
60 LC หรือ 4 Chicken Medals          540 LC หรือ 40 Chicken Medals         

Discuss this article
Share this article