อาวุธและไอเทม

  • ไรเฟิลจู่โจม
  • ไรเฟิลนักแม่นปืน
  • ปินกลมือ & ปืนกลเบา
  • ปืนลูกซอง & ปืนซุ่มยิง
  • ปืนพก
  • อาวุธประชิด
  • อุปกรณ์เสริม