นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผลบังคับใช้ 5 เมษายน 2562

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS และ PUBG LITE (“เกม”) เป็นเกมที่พัฒนาขึ้นโดย บริษัท PUBG CORPORATION (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ KRAFTON, INC. และบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการเกม เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (https://www.pubg.com) และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเกม (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อปกป้องสิทธิผู้ใช้แต่ละท่านโดยประกาศใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติในเว็บไซต์หรือ

การใช้เว็บไซต์ของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ทางpubg_privacy@pubg.com หรือทางไปรษณีย์ที่ 6F, 7F, 8F Majestar City Tower 1, 12, Seocho-Daero 38-Gil, Seocho-Gu, Seoul, Republic of Korea

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้ใช้

คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”  ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คือข้อมูลที่ทำให้บุคคลใดๆ สามารถระบุตัวหรือติดต่อท่านได้ เช่น ชื่อเต็ม ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล์ของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมถึงข้อมูลโดยรวมที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ด้วยตัวเอง (เช่น สถิติ จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ในเดือนที่ผ่านมา หรือจำนวนผู้เข้าชมเพศชายและจำนวนผู้เข้าชมเพศหญิง)

ในกรณีปกติ บริษัทฯ จะรวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสามช่องทาง

1)  รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้โดยตรง
ท่านอาจให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อบริษัทฯ เมื่อเล่นเกมหรือเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 • ไอดี (ที่อยู่อีเมล์) และพาสเวิร์ดเมื่อสมัครและใช้บัญชีของ PUBG Global Account
 • ที่อยู่อีเมล์ ชื่อและชื่อตัวละครในเกม (ชื่อไอดี) เมื่อใช้บริการศูนย์บริการลูกค้าและ/หรือ เว็บบอร์ด
 • ที่อยู่อีเมล์ ชื่อ วันเกิด ประเทศที่อาศัยอยู่ ชื่อและชื่อตัวละครในเกม (ชื่อไอดี) เพื่อเข้าร่วมอีเวนท์ การแข่งขันหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดโดยบริษัทฯ
 • บริษัทฯ สามารถรวบรวมข้อมูลชื่อไอดีได้เมื่อมีการสมัครใช้ตัวละครภายในเกม

2) รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้โดยอัตโนมัติ
เมื่อผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ (บริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ระบุตัวบุคคล และโดยตัวไปใช้จะใช้เพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิคและพัฒนาคุณภาพของเซิร์ฟเวอร์)

 • หมายเลขไอพี (IP Address)

3) รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบุคคลผ่านที่สาม
บริษัทให้บริการเกมผ่านทางแพลตฟอร์ม STEAM™ ซึ่งให้บริการโดย Valve Corporation บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวดังต่อไปนี้ผ่านทาง Valve Corporation เพื่อระบุตัวผู้ใช้แต่ละราย โดยรวบรวมเป็นข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสแล้ว

 • steamID64

บริษัทฯ ให้บริการบัญชี PUBG (PUBG Global Account Service) เมื่อมีการร้องขอจากผู้ใช้ บริษัทฯ จะรับข้อมูลดังต่อไปนี้จากแพลตฟอร์มภายนอกเพื่อเชื่อมต่อบัญชี PUBG เข้ากับบัญชีจากแพลตฟอร์มภายนอก

 • Twitch : ชื่อที่ใช้ในเว็บ (display name) ที่อยู่อีเมล์ ชื่อบัญชี และ Twitch ID
 • Steam : Steam ID
 • Microsoft: ชื่อที่ใช้ในเว็บ (display name), Xuid
 • Sony: Account ID, อายุ, วันเดือนปีเกิด, Online ID, ภูมิภาค, Sub Account
 • Facebook: ชื่อ, รูปโปรไฟล์, ที่อยู่อีเมล์, รายชื่อเพื่อน

ท่านอาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้บริษัทฯ สามารถทำสัญญากับท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับท่านได้ (เช่น การให้บริการตามที่ท่านต้องการ)  หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ แก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการหรือสินค้าตามที่ท่านต้องการได้

2. ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้ใช้

บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เมื่อท่านเล่นเกม (ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวผู้ใช้เป็นการเฉพาะได้)

 • สถิติผู้ใช้ซึ่งรวบรวมจากบริการเกม (เช่น จำนวนรอบของเกมที่เล่น จำนวน Kill/Death อัตรา Headshot ระยะเวลาที่เล่นเกม เป็นต้น) ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้จากเมนูภายในเกม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และระบบปฏิบัติการของท่าน

PUBG จะรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านโดยอัตโนมัติ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์หรือระบบปฎิบัติการที่ท่านกำลังใช้อยู่ โดเมนเนมของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์อื่น หรือโฆษณาที่เชื่อมโยงกับหรือมาจากเว็บไซต์เมื่อท่านเข้าชม ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีอื่นๆ (ที่ระบุด้านล่าง) ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ และข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับจากท่านผ่านเทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ เว้นแต่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเคยได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทฯ  มาก่อน ข้อมูลนี้จะนำไปใช้ช่วยบริษัทฯ พัฒนาเว็บไซต์ วิเคราะห์แนวโน้มและจัดการเว็บไซต์

3. ข้อมูลที่รวบรวมผ่านบุคคลที่สาม

สำหรับการใช้บริการเชื่อมต่อกับ Steam (“Steam Connect”) ท่านสามารถเชื่อมต่อบัญชี Steam Account กับ บัญชี Global Account ของ PUBG ผ่านบริการล็อกอิน (login) ในหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ บริษัทฯจะรวบรวมข้อมูล Steam ID เมื่อมีการเชื่อมต่อบัญชี Steam Account กับ บัญชี Global Account ของ PUBG ทั้งนี้ บริษัท Valve Corporation เป็นผู้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวและได้ส่งต่อข้อมูลแก่บริษัทฯ ตามเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท Valve Corporation

สำหรับการใช้บริการเชื่อมต่อกับ Twitch (“Twitch Connect”) ท่านสามารถเชื่อมต่อบัญชี Twitch Account กับ บัญชี Global Account ของ PUBG ผ่านบริการล็อกอิน (login) ในหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ บริษัทฯจะรวบรวมข้อมูล Twitch ID เมื่อมีการเชื่อมต่อบัญชี Twitch Account กับ บัญชี Global Account ของ PUBG ทั้งนี้ บริษัท Twitch Interactive, Inc. เป็นผู้จัดรวบรวมข้อมูลดังกล่าวและได้ส่งต่อข้อมูลแก่บริษัทฯ ตามเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท Twitch Interactive, Inc.
.

สำหรับการใช้บริการเชื่อมต่อกับ Xbox (“Xbox Connect”) ; ท่านสามารถเชื่อมต่อบัญชี Xbox Account(Xuid) กับ บัญชี Global Account ของ PUBG ผ่านบริการล็อกอิน (login) ในหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ บริษัทฯจะรวบรวมข้อมูล Xbox ID เมื่อมีการเชื่อมต่อบัญชี Xbox Account กับ บัญชี Global Account ของ PUBG ทั้งนี้ บริษัท Microsoft Corporation Inc. เป็นผู้จัดรวบรวมข้อมูลดังกล่าวและได้ส่งต่อข้อมูลแก่บริษัทฯ ตามเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท Microsoft Corporation Inc.

สำหรับการใช้บริการเชื่อมต่อกับ PSN (“Xbox Connect”); ท่านสามารถเชื่อมต่อบัญชี PSN Account กับ Global Account ของ PUBG ผ่านบริการล็อกอิน (login) ในหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ บริษัทฯจะรวบรวมข้อมูล PSN Account ID เมื่อมีการเชื่อมต่อบัญชี PSN Account กับ บัญชี Global Account ของ PUBG ทั้งนี้ บริษัท Sony Interactive Entertainment Inc. เป็นผู้จัดรวบรวมข้อมูลดังกล่าวและได้ส่งต่อข้อมูลแก่บริษัทฯ ตามเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท Sony Interactive Entertainment Inc.

สำหรับการใช้บริการเชื่อมต่อกับ Facebook (“Facebook Connect”); ท่านสามารถเชื่อมต่อบัญชี Facebook account กับ Global Account ของ PUBG ผ่านบริการล็อกอิน (login) ในหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ, บริษัทฯจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมื่อมีการเชื่อมต่อบัญชี Facebook Account กับ บัญชี Global Account ของ PUBG ทั้งนี้ บริษัท Facebook, Inc. เป็นผู้จัดรวบรวมข้อมูลดังกล่าวและได้ส่งต่อข้อมูลแก่บริษัทฯ ตามเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท Facebook, Inc.

4. คุกกี้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

PUBG ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลลักษณะของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตรงกับการใช้งานของท่าน และติดตามการแสดงโฆษณาและกิจกรรมอื่นๆ คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จะถูกดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน (หากเบราว์เซอร์ของท่านยอมรับคุกกี้) เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ในเว็บไซต์ บริษัทฯ อาจเชื่อมต่อข้อมูลของคุกกี้กับข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อปรับเว็บไซต์ให้เข้ากับการใช้งานของท่านมากที่สุด การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเทคโนโลยีดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

โปรแกรมอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ สามารถให้ท่านลบคุกกี้ออกจากหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ บล็อกการยอมรับคุกกี้ หรือรับคำเตือนเมื่อมีการจัดเก็บคุกกี้ได้ ท่านควรศึกษาขั้นตอนการใช้งาน หรือ เมนู “ช่วยเหลือ” (Help) ในอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดการคุกกี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วนได้หากท่านได้บล็อกไม่ให้ใช้คุกกี้

บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมคุกกี้ในโฆษณาของบุคคลภายนอก และบริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้โฆษณา และ/หรือ ผู้บริการโฆษณาในส่วนที่เกี่ยวการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีของบุคคลดังกล่าว บริษัทโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอาจเป็นผู้แสดงโฆษณาที่ปรากฎอยู่ในหน้าเว็บไซต์แก่ท่านและบริษัทดังกล่าวอาจใช้ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของท่านเพื่อแสดงโฆษณาสินค้าและบริการที่อาจตรงกับความสนใจของท่านในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (log file) ที่มีหมายเลข Internet Protocol หรือหมายเลขไอพี หมายเลขไอพี เป็นหมายเลขที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตกำหนดประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์เพื่อติดตามการจราจรในเว็บไซต์ รายการข้อมูลไปยังผู้โฆษณาของบริษัทฯ และเพื่อแก้บัญหาทางเทคนิค ในกรณีที่ผู้ใช้ได้ใช้งานเว็บไซต์อย่างไม่ถูกต้อง บริษัทฯ อาจบล็อกหมายเลขไอพีบางหมายเลข และอาจมีการใช้หมายเลขไอพีระบุตัวท่านเพื่อปฎิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการและข้อตกลงให้สิทธิใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

Google® Analytics

PUBG อาจใช้ฟังก์ชั่นการโฆษณาของ Google® Analytics ดังต่อไปนี้ และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจาก Google® ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านโดยการยกเลิกการใช้งานฟังก์ชั่นดังกล่าวด้วยการปรับแต่งการแสดงโฆษณาใน Google® ได้แก่ Remarketing, Google® Display Network Exposure Report, Google® Analytics Demographics and Interests Report และบริการอื่นๆ ที่ยินยอมให้ Google® Analytics สามารถรวบรวมข้อมูลจากการใช้คุกกี้โฆษณาหรือไอดีที่ไม่ระบุชื่อ โดยท่านสามารถอ่านข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google เพิ่มเติมได้ที่ https://www.google.com/policies/privacy

Sizmek

บริษัท Sizmek จะรวบรวมข้อมูลไม่ระบุชื่อจากผู้ใช้เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ (https://www.pubg.com) โดย Sizmek ใช้เทคโนโลยีที่สามารถรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ และทำให้บริษัทฯ สามารถแสดงโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของ
ท่าน ท่านสามารถอ่านข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sizmek เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sizmek.com/privacy-policy/

5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทฯ

บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการแต่ผู้ใช้และเพื่อพัฒนาคุณภาพของบริการ บริษัทฯ อาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเมื่อจำเป็นต้องมีการแชร์ข้อมูลในระหว่างการบริการ

โดยส่วนมาก บริษัทฯ มีสิทธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุดังต่อไปนี้

 • จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อปฎิบัติตามสัญญาที่บริษัทฯ ทำกับท่าน หรือเข้าทำสัญญากับท่านตามที่

ท่านต้องการ โดยส่วนใหญ่ บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อปฎิบัติตามสัญญาที่ท่านทำไว้กับบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น ในระหว่างที่ท่านใช้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อรักษาบัญชีและโปรไฟล์ของท่านในการให้บริการแก่ท่าน และช่วยเหลือท่าน

 • ประมวลผลข้อมูลเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัทฯ ซึ่งไม่กระทบต่อประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของท่าน บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมที่บริษัทฯ สามารถกระทำได้ ซึ่งหนึ่งในประโยชน์โดยชอบธรรมคือการใช้ข้อมูลผู้ใช้และผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อทำและพัฒนาบริการและดำเนินกิจการ บริษัทฯ อาจวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการ แนะนำเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของท่าน และประมวลผลข้อมูลเพื่อการจัดการ การป้องกันการทุจริต และวัตถุประสงค์ตามกฎหมายอื่นๆ

 • จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ เช่น บริษัทฯ อาจ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางบัญชีที่บังคับใช้ ซึ่งบริษัทฯ ต้องเก็บรักษาบัญชีและเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานราชการที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย

 • ท่านยินยอมต่อการประมวลผลข้อมูลแล้ว ในบางครั้ง บริษัทฯ อาจขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเป็นการเฉพาะ ท่านสามารถถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้โดยการติดต่อบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ระบุข้างต้นของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยการเพิกถอนการยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อผลทางกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมแล้วก่อนการเพิกถอน

1)  การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมจากในเกม

 • บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการและพัฒนาคุณภาพของบริษัท รวมถึง
 • การช่วยเหลือลูกค้าโดยการรวบรวมและตอบคำถาม
 • การให้บริการเว็บบอร์ดในเว็บไซต์
 • การแก้ปัญหาทางเทคนิคและพัฒนาคุณภาพของบริการ
 • การระบุตัวผู้ใช้แต่ละรายเพื่อให้บริการเกม
 • การป้องกันทางเทคนิคเพื่อป้องกันการใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

2)  การใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมรวมจากในเกม

บริษัทฯ อาจใช้และรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้และพัฒนาบริการ และอาจแชร์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามหากจำเป็น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิประมวลผลข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวบรวมจากผู้ใช้รวมถึง

 • การติดตามรูปแบบการใช้งานและวิเคราะห์แนวโน้มของผู้ใช้
 • การป้องกันทางเทคนิคเพื่อป้องกันการใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • การป้องกันวิธีการเล่นเกมที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผู้เล่นรายอื่น
 • การแก้ปัญหาทางเทคนิคและคุณภาพของเซิร์ฟเวอร์
 • การค้นหาสถิติผู้เล่นและแสดงตารางผู้ทำคะแนนสูงสุด
 • การแชร์ข้อมูลเกมกับบุคคลที่สามซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการเล่นเกมของผู้ใช้ ซึ่งบริษัทฯ ได้

ส่งผ่านทางเอพีไอ (Application Programming Interface – API) (เช่น ระยะเวลาและรอบในการเล่นเกม จำนวน kill/death อัตรา headshot เป็นต้น)

3) การใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากเว็บไซต์

เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ บริษัทฯ อาจดึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบฮาร์ดแวร์ของท่าน และวิธีการที่ท่านเข้าใช้ระบบของบริษัทฯ รวมถึงหมายเลขไอพีของท่าน บริษัทฯ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้ท่านสามารถใช้บริการของบริษัทฯ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมและรสนิยมของลูกค้าได้ดีขึ้นและนำไปพัฒนาสินค้าและบริการ

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากมาจากท่านเพื่อดำเนินการในเว็บไซต์ ให้สินค้าและบริการ รวมถึงทำธุรกรรมตามที่ท่านร้องขอหรืออนุญาต

เพื่อสนับสนุนการใช้งานของเว็บไซต์ PUBG อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริษัทฯ ให้บริการแก่ท่านได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ PUBG และช่วยให้ท่านใช้เว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นเพราะ ท่านไม่จำเป็นต้องลงข้อมูลซ้ำ ทั้งนี้ ข้อมูลที่รฑวบรวมมาจากเว็บไซต์อาจมีการนำไปรวมกับข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมโดย PUBG จากแหล่งอื่นๆ เพื่อให้ท่านติดต่อกับ PUBG ได้โดยข้อมูลที่สอดคล้องกันทุกครั้ง

บริษัทฯ อาจนำข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ไปรวมกับข้อมูลลักษณะของผู้เข้าชม และบริษัทฯ อาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของท่าน บริษัทฯ อาจนำข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ไปรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแสดงเนื้อหาที่ตรงกับใช้งานของท่าน

PUBG อาจว่าจ้างบริษัทอื่นๆ เพื่อให้การบริการหรือสินค้าในนามของบริษัทฯ และบริษัทฯ อาจมอบข้อมูลให้บริษัทดังกล่าวเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ได้

ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ PUBG อาจเปิดเผยข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อ (ก) เป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือการดำเนินการทางกฎหมายที่  PUBG จะต้องกระทำตาม  (ข) เป็นการกระทำเพื่อปกป้องและป้องกันสิทธิและทรัพย์สินของ PUBG และบริษัทในเครือ หรือ (ค) เป็นการกระทำในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรักษาความปลอดภัยของพนักงานและตัวแทนของ PUBG ผู้ใช้สินค้าและบริการของ PUBG หรือประชาชนทั่วไป

ในกรณีที่มีการโอนสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังเจ้าของรายใหม่หรือผู้ดำเนินกิจการรายใหม่ เนื่องจาก PUBG หรือบริษัทในเครือล้มละลาย มีการควบรวมกิจการบริษัท หรือมีการขายทรัพย์สินทั้งหมดของ PUBG แก่เจ้าของรายใหม่หรือผู้ดำเนินกิจการรายใหม่ หรือเกิดเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ให้ถือว่าท่านยินยอมต่อการเปิดเผยและใช้ข้อมูลส่วนตัวแก่เจ้าของและผู้ดำเนินกิจการรายใหม่ของเว็บไซต์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับแล้ว

กรุณาอย่าใช้ชื่อจริงของท่านหรือผู้อื่นในการตั้งชื่อยูสเซอร์เนม (username) กรุณารับทราบกว่า ชื่อยูสเซอร์เนมของท่านเป็นข้อมูลที่จะเปิดเผยในอินเตอร์เน็ตต่อสาธารณะเมื่อท่านใช้บริการบางชนิด เช่น เว็บไซต์ส่งข้อความ หรือ เว็บบอร์ด ท่านควรใช้วิจารณญาณเมื่อใช้บริการดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวที่ท่านได้เป็นผู้เปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบผ่านการบริการของบริษัทฯ

4) การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม

แม้เงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะแตกต่างกันตามกฎหมายแต่ละประเทศ บริษัทฯ อาจอนุญาตให้บุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการรายอื่นที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วยเหลือลูกค้าและจัดการคอมมูนิตี้ในอินเตอร์เน็ตในนามของบริษัทฯ ตัวอย่างของบุคคลที่สามดังกล่าว ได้แก่

 • ผู้ใช้อื่น (เช่น เมื่อท่านสมัครใจเปิดเผยข้อมูลระหว่างการบริการ)
 • คู่ค้าของบริษัทฯ (เช่น บริษัทคู่ค้าอาจเสนอส่วนลดหรือข้อเสนอที่ท่านอาจสนใจ)
 • ผู้ให้บริการระบบช่วยเหลือลูกค้า ผู้ให้บริการในแพลตฟอร์มอื่นๆ เมื่อท่านเชื่อมโยงบัญชี PUBG ของท่านสู่แพลตฟอร์มนั้นๆ
 • ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง (cloud computing) ซึ่งให้บริการหน่วยความจำบนคลาวด์ ผู้ให้บริการระบบการชำระเงินที่สนับสนุนการชำระเงินในธุรกรรมหรือให้บริการถอนเงินสำหรับผู้ขาย และแพลตฟอร์มการตลาด และผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล (analytic service) ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการงานของผู้ใช้ เพื่อปรับแต่งบริการให้ตรงกับการใช้งาน

หากบริษัทฯ เลือกให้บุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่สามจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บริการตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

บริษัทเหล่านี้อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนที่บริษัทฯ รวบรวม

ชื่อเกม บริษัท วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเก็บข้อมูล
PLAYERUNKNOWN’S
BATTLEGROUNDS
Metanet MCC Co., Ltd. เพื่อให้บริการช่วยเหลือลูกค้า หลังจากที่ได้ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบถามของผู้ใช้หรือเมื่อสัญญาว่าจ้างหมดอายุหรือมีการเลิกสัญญาดังกล่าว
PLAYERUNKNOWN’S
BATTLEGROUNDS
Goodbay Technologies, Inc ให้บริการช่วยเหลือลูกค้า หลังจากที่ได้ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบถามของผู้ใช้หรือเมื่อสัญญาว่าจ้างหมดอายุหรือมีการเลิกสัญญา
PLAYERUNKNOWN’S
BATTLEGROUNDS
BattlEye Innovations e.K. ตรวจจับหรือจำกัดการทำงานของเครื่องมือแฮกกิ้ง (hacking)และ การใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต เมื่อสัญญาว่าจ้างหมดอายุหรือมีการเลิกสัญญา
PLAYERUNKNOWN’S
BATTLEGROUNDS
Game First International Corporation ให้บริการช่วยเหลือลูกค้า หลังจากที่ได้ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบถามของผู้ใช้หรือเมื่อสัญญาว่าจ้างหมดอายุหรือมีการเลิกสัญญา
PLAYERUNKNOWN’S
BATTLEGROUNDS
KEYWORDS INTERNATIONAL LIMITED ให้บริการช่วยเหลือลูกค้า หลังจากที่ได้ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบถามของผู้ใช้หรือเมื่อสัญญาว่าจ้างหมดอายุหรือมีการเลิกสัญญา
PUBG LITE E-Guardian Inc ให้บริการช่วยเหลือลูกค้า หลังจากที่ได้ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบถามของผู้ใช้หรือเมื่อสัญญาว่าจ้างหมดอายุหรือมีการเลิกสัญญา
PLAYERUNKNOWN’S
BATTLEGROUNDS, PUBG LITE
Wellbia.com ตรวจจับหรือจำกัดการทำงานของเครื่องมือแฮกกิ้ง (hacking) และ การใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต สัญญาว่าจ้างหมดอายุหรือมีการเลิกสัญญา

การแชร์ข้อมูลอาจมีบางส่วนที่เป็นการส่งข้อมูลระหว่างประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป (EU) และนอกภูมิภาคอื่นๆ ที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคบังคับ บริษัทฯ จะดูแลให้การส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกส่งไปยังผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่อยู่ในประเทศอื่นนอกสหภาพยุโรป บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันกับในสหภาพยุโรป รวมถึง การทำสัญญาโอนข้อมูลตามแบบมาตรฐานที่คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) รับรอง หรือการใช้ระบบใบรับรองความปลอดภัยอื่นๆ เช่น ระบบ EU-U.S. Privacy Shield  ท่านมีสิทธิขอรับรายละเอียดเรื่องการโอนข้อมูลออกนอกสหภาพยุโรปโดยติดต่อที่ pubg_privacy@pubg.com

6. การเก็บรักษาและการลบข้อมูล

โดยหลักแล้ว บริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกทันทีหลังจากที่ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวมแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ในเอกสารที่เป็นกระดาษจะถูกทำลายหรือเผาทิ้ง และข้อมูลที่เก็บในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์จะถูกลบออกโดยเทคโนโลยีที่ทำให้ไม่สามารถทำสำเนาไฟล์ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถเก็บรักษาข้อมูลดังต่อไปนี้ได้

 • Steam: ชื่อตัวละครในเกม name (nickname), IP address, steamID64, Steam ID, Display Name, Profile Image: จนกว่าสถานะสมาชิกของ Steam membership จะสิ้นสุดลงหรือเมื่อมีการคืนสินค้า
 • Twitch: Display name, Email address, Username, Twitch ID: จนกว่าสถานะสมาชิกของ Twitch หรือ global account จะสิ้นสุดลง
 • Microsoft: Display Name, Xuid : จนกว่าสถานะสมาชิกของ Xbox หรือ global account membership จะสิ้นสุดลง
 • Sony: Account ID, Age, Date of birth, Online ID, Region, Sub Account: จนกว่าสถานะสมาชิกของ PSN หรือ global account membership จะสิ้นสุดลง
 • Facebook: Name, Profile Picture, Email Address, Friends list : จนกว่าสถานะสมาชิกของ Facebook หรือ global account membership จะสิ้นสุดลง
 • ข้อมูลการให้บริการช่วยเหลือลูกค้าหรือระงับข้อพิพาทจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 3 ปี
 • ข้อมูลผู้ใช้ที่สมัครใช้บริการซ้ำโดยทุจริตจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 5 ปี

7. เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มุ่งหมายให้เด็กอายุต่ำว่า 13 ปีใช้บริการ และบริษัทฯ ห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีลงทะเบียนในเว็บไซต์ หากท่านอายุต่ำกว่า 13 ปี ท่านจะไม่สามารถสร้างบัญชีในเว็บไซต์นี้ได้ บริษัทฯ ไม่มีส่วนในการรวบรวม รักษา หรือเปิดเผยข้อมูลของเด็กอายุต่ำกว่า  13 ปี โดยจงใดๆทั้งสิ้น

8. เด็กอายุระหว่าง 13 ปี ถึง 18 ปี

เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เป็นเยาวชน เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนจึงจะสามารถใช้บริการของ PUBG ได้ PUBG ได้ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของเด็กในอินเตอร์เน็ต (Children’s Online Privacy Protection Act) และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตของเด็กซึ่งบังคับใช้ทั้งหมด บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์แก่บุคคลที่สาม รวมถึงจะไม่แชร์หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม  ในกรณีที่มีการควบรวมบริษัท ล้มละลายหรือธุรกรรมใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน อาจมีการโอนข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ  ไปยังผู้ดำเนินการกิจการต่อหรือผู้รับโอนได้

9. ลิงค์และการให้บริการโดยบุคคลที่สาม

เมื่อท่านคลิกเข้าไปที่ลิงค์เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมไปถึงโฆษณา คุณจะออกจากเว็บไซต์และเข้าสู่เว็บไซต์ที่ท่านได้คลิก บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมกิจกรรมของบุคคลที่สามได้และจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลที่สามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  และบริษัทฯ ไม่รับประกันว่าบุคคลที่สามดังกล่าวสามารถคุ้มครองหรือให้ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลได้เช่นเดียวกับ PUBG บริษัทฯ แนะนำให้ท่านทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ท่านเลือกใช้ หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ ท่านควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ดังกล่าวก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

10. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

PUBG ปฎิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเป็นทั่วไปในหมู่ผู้ประกอบการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ส่งให้บริษัทฯ ทั้งในขณะที่ท่านส่งข้อมูลและเมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูล เมื่อท่านให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) ลงในเว็บไซต์ บริษัทฯ จะเข้ารหัสข้อมูลดังกล่าวโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) แต่อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลทางอินเตอร์หรือวิธีการเก็บข้อมูลใดๆ ก็ตาม ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยเหตุนี้แม้ว่าบริษัทฯ ใช้วิธีการที่ได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไปทางธุรกิจในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ

11. สัญญาอื่นๆ ที่มีผลต่อการใช้เว็บไซต์นี้

นอกจากเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สิทธิและหน้าที่ของท่านที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์นี้อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ ข้อตกลงให้สิทธิใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงเพิ่มเติมและนโยบายที่บังคับใช้ ข้อปฎิบัติและเงื่อนไขอื่นๆ เมื่อท่านสมัครใช้บริการเว็บไซต์นี้ กรุณาทบทวนข้อตกลงดังกล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากท่านต้องผูกพันกับข้อตกลงแต่ละฉบับก่อนที่ท่านจะใช้เว็บไซต์นี้ได้

 

12. สิทธิของท่าน

ท่านที่มีสิทธิปฎิเสธหรือขอให้บริษัทจำกัดการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ขออนุญาตเข้าถึง แก้ไข ลบ หรือขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองเพื่อโอนไปยังผู้ประกอบการอื่น ทั้งนี้ ภายใต้ข้อจำกัดตามกฎหมายที่บังคับใช้ หากท่านต้องการยื่นคำร้องหรือมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการปฎิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล์ pubg_privacy@pubg.com บริษัทฯ จะตอบทุกคำถามที่ได้รับจากผู้ติดต่อ และบริษัทฯ ประสงค์จะคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อทุกท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ กรุณาดูข้อ “ทางเลือกของท่าน” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อศึกษาสิทธิเพิ่มเติมของท่านที่เกี่ยวกับข้อมูล ในบางประเทศ รวมถึงในสหภาพยุโรป ท่านมีสิทธิร้องเรียนกับหน่วยงานราชการที่ดูแลการคุ้มครองส่วนบุคคล หากท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หน่วยงานราชการที่ดูแลการคุ้มครองส่วนบุคคลที่ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่ท่านพักอาศัยหรือทำงานหรือสถานที่ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่

13. ทางเลือกของท่าน

 • ท่านสามารถเลือกที่จะลบหรือหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเวลา หากท่านประสงค์ที่จะให้

บริษัทฯ ลบหรือหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางจดหมายหรือผ่านทางอีเมล์

 • ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยที่ไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการเกม บริการช่วยเหลือลูกค้า หรือเว็บบอร์ด หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แก่ท่านได้

14. วิธีการคุ้มครองข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รวบรวม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการใช้มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รวบรวมไว้ โดยทั้งเจ้าหน้าที่ เทคนิคและการบริหารงานในบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกขโมย ถูกเปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือเสียหาย อย่างไรก็ตาม การรักษาความปลอดภัยต่อข้อมูลอย่างสมบูรณ์แบบนั้นไม่สามารถทำได้โดยง่าย ดังนั้น  บริษัทฯ จึงขอให้ท่านรับทราบว่า บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อท่านเลือกใช้บริการของบริษัทฯ

15. การเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ ได้แสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเกมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิแก้ไขนโยบายฉบับนี้ได้ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม  บริษัทฯ แนะนำให้ท่านทบทวนนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านที่ได้ให้ไว้อย่างไร การที่ท่านใช้บริการต่อไปหลังจากที่มีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้วถือว่าท่านได้ยอมรับการแก้ไขใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ดังนั้น กรุณาทบทวนนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ หากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่สำคัญในนโยบายนี้ บริษัทฯ จะระบุ “วันที่แก้ไขล่าสุด” ในด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และอาจแจ้งให้ท่านทราบผ่านอีเมล์ โฆษณาป๊อปอัพในเว็บไซต์ หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าท่านได้ยอมรับการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว