PUBG LITE Hizmet Koşulları

 

Yürürlük Tarihi: 22 Ağustos 2019

PUBG LITE (“Oyun”); işbu video oyununu, ilgili medyayı, video oyununun çevrimiçi modu ile ilgili tüm yazılımları (ilgili çevrimiçi mod için geçerli olan ek Hizmet koşullarına tabi olmak şartıyla), tüm basılı materyalleri, el kitaplarını, tüm çevrimiçi veya elektronik belgeleri ve PUBG CORPORATION (“Şirket”) tarafından geliştirilen ilgili yazılım ve malzemelerin tüm kopyalarını içeren bir oyun yazılımıdır. PUBG CORPORATION, Krafton, Inc şirketinin bir iştiraki olup 6,7,8F Majestar City Tower 1, 12, Seocho-Daero 38-Gil, Seocho-gu, Seul, Kore Cumhuriyeti’nde mukimdir. Şirket oyun hizmetleri, resmi topluluk web sitesi (https://lite.pubg.com/) ve oyun ile ilgili diğer hizmetleri sunmaktadır (Toplu olarak “Hizmet”).  “Kullanıcı”, işbu Hizmet Koşullarını (“Koşullar”) kabul eden ve onaylayan kişi anlamına gelir.  Hizmetleri kullanarak işbu Hizmet Koşullarına bağlı olmayı ve uymayı kabul edersiniz.

 

1.Hesap
Oyunu ve Hizmeti kullanabilmeniz için bir PUBG global hesabına (“Hesap”) kaydolmanız gerekir. Hesap oluşturma ve kullanma, aşağıdaki koşullara tabidir.

Şirket, prensip olarak Şirketin hizmet sunumu kapsamında herhangi bir kısıtlama kaydınız bulunmadığı takdirde Hesap kaydını onaylayacaktır. İlk kez bir Hesap oluşturuyorsanız yaşınızı belirtmeniz ve hem Oyunu hem de Hizmeti kullanmak için yaş kriterini karşılamanız istenebilir. Küçük bir çocuksanız Şirket, hesap oluşturmayı yasaklayabilir veya ebeveyn ya da yasal vasi onayı sunmanızı talep edebilir. Bir tüzel kişi adına veya ticari bir amaç için Hesap oluşturamaz veya kullanamazsınız.

Hesabınızı oluştururken veya güncellerken doğum tarihini ve e-posta adresiniz gibi sizin için kişisel olan, doğru ve güncel bilgiler sağlamalısınız. Verilen yanlış bilgilerden doğabilecek sorunlardan tamamen siz sorumlu olursunuz. Ayrıca sağladığınız bilgilerin yanlış olması veya güncel olmaması halinde, Şirketin Hesap ve Oyun hizmetlerimizi kullanma hakkınızı feshetme hakkını saklı tuttuğunu da kabul edersiniz. Kişisel bilgilerinizin saklanması ve kullanımı, Şirketin Gizlilik Politikası doğrultusunda kontrol edilmekte ve yönetilmektedir.

Hesabınız ile kullanım geçmişini (satın alma geçmişiniz de dahil olmak üzere) ve giriş bilgilerinizi korumaktan siz sorumlusunuz. Şirketin kasıtlı eylemlerinin veya ağır ihmalinin bulunduğu durumlar hariç olmak üzere Şirket, Hesabınız ile kullanım geçmişi ve giriş bilgileriniz ile ilgili hiçbir husustan sorumlu değildir. Sınırlama olmaksızın giriş Bilgilerinin kaybolması, çalınması veya yetkisiz şekilde ifşa edilmesi dahil olmak üzere herhangi bir güvenlik ihlalinin farkına varmanız veya bundan şüphelenmeniz halinde, derhal Şirketi bilgilendirmelisiniz.

Hesabınızı istediğiniz zaman resmi web sitemiz aracılığı ile feshedebilirsiniz. Hesabınız feshedildikten sonra hesap bilgileriniz ve Hizmet geçmişiniz (oyun para birimi, bölümler, eşyalar ve karakterler dahil oyuna ilişkin tüm veriler) silinir. Şirketin kasıtlı eylemlerinin veya ağır ihmalinin bulunduğu durumlar hariç olmak üzere Şirket, tarafınızdan kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Şirket, işbu sözleşmedeki koşullardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda, tamamen kendi takdirine bağlı olarak hesabınızı askıya alma veya feshetme hakkını saklı tutar.

 2.Sınırlı Kullanım Lisansı

Şirket, Oyunun bir (1) kopyasını bir (1) Oyun konsolunda herhangi bir zamanda kişisel kullanımınız için yüklemeniz ve kullanmanız için size şahsınıza münhasır olmayan, aktarılamaz, sınırlı bir hak ve lisans verir. Bu Lisans kapsamında özellikle sağlanmamış olan haklar, Şirkete veya duruma göre lisans verenlerine aittir. Tarafınıza Oyunun lisansı verilmiş olup Oyun size satılmamıştır. İlgili Lisans, Oyuna dair bir unvan veya mülkiyet hakkı vermemekte olup Oyunun herhangi bir fikri mülkiyet hakkının veya diğer haklarının satışı ya da aktarımı olarak yorumlanmamalıdır.

 3.Yasaklı Kullanımlar

Şirket, Hizmeti Kullanıcılara sadece ticari olmayan kişisel eğlence amaçlarıyla sunmaktadır. İşbu Hizmet Koşullarında belirtilen hüküm ve koşulları ihlal etmemeyi kabul edersiniz. Bu sözleşmedeki herhangi bir hususun ihlali, Hizmetin hüküm ve koşullar uyarınca geçici veya kalıcı olarak askıya alınmasına neden olabilir.

Oyunu ve Hizmeti veya bunların herhangi bir bölümünü bu Lisansla tutarlı bir şekilde kullanmayı ve aşağıdakileri YAPMAMAYI kabul edersiniz:

(a) Şirketin yazılı iznini almaksızın bir konsol oyun merkezinde veya başka herhangi bir konum tabanlı sitede kullanım dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Oyunu veya herhangi bir bölümünü ticari olarak kullanmak, reklamını yapmak veya herhangi bir şekilde kötüye kullanmak;

(b) Şirketten ayrı, ilave bir lisans almaksızın Oyunu aynı anda birden çok konsolda, el konsolunda veya cep bilgisayarında kullanmak ya da Oyunun kullanımına izin vermek;

(c) Şirket tarafından yazılı olarak açıkça izin verilmediği takdirde, çevrimiçi tüm kullanımlar dahil olmak üzere Oyunu ağda, çok kullanıcılı düzenlemede veya uzaktan erişim düzenlemesinde kullanmak;

(d) Oyunun veya herhangi bir bölümünün, yedekleme ve arşiv amaçları ile yapabileceğiniz bir (1) kopya haricinde kopyalarını yapmak veya Oyun eşliğinde yalnızca ticari olmayan yedekleme ve referans için gelen materyallerin kopyalarını yapmak;

(e) Şirketin önceden yazılı onayı alınmaksızın Oyunun herhangi bir bölümünü veya herhangi bir kopyasını herhangi bir İnternet sunucusuna veya web sitesine satmak, kiraya vermek, lisanslamak, dağıtmak, yüklemek. Yukarıdakilere bakılmaksızın, orijinal Oyun medyasını (satın aldığınız CD-ROM veya DVD), tüm orijinal ambalajı ve tüm el kitaplarını veya Oyun ile birlikte dağıtılan diğer belgeleri fiziksel olarak başka bir kişiye aktararak Lisans kapsamındaki tüm haklarınızı ve yükümlülüklerinizi ticari olmayan kullanım için ilgili kişiye kalıcı olarak devredebilirsiniz ancak bu husus, Oyunun mülkiyetinizdeki veya kontrolünüzdeki tüm kopyalarını ve yüklemelerini kalıcı olarak silmeniz ve alıcının işbu Sözleşmenin hükümlerini kabul etmesi şartına bağlıdır. Bu aktarım ile ilgili olabilecek her türlü vergi, ücret, resim, kesinti, masraf ve değerlendirmelerden tek başınıza sorumlu olursunuz.

(f) Tamamen veya kısmen Oyuna ters mühendislik uygulamak, Oyunun kaynak kodunu türetmek, Oyunu değiştirmek, geriye derlemek, parçalarına ayırmak veya Oyunun türev çalışmalarını yapmak (yürürlükteki yasaların açıkça izin verdiği durumlar hariç; bu durumda, yapılan yasal değişiklikler, uyarlamalar, geliştirmeler vb. ile bunlara ilişkin tüm telif hakları ve manevi haklar, gerçekleştirildikleri anda Şirkete ve/veya lisans sahiplerine temlik edilmiş sayılıp Şirketin ve/veya lisans verenlerinin münhasır mülkiyeti olur);

(g) Oyuna erişimi kontrol eden güvenlik korumalarını veya teknik önlemleri kaldırmak, devre dışı bırakmak veya atlatmak;

(h) Oyun üzerinde veya içinde yer alan özel bildirimleri veya etiketleri kaldırmak, değiştirmek, tahrif etmek veya atlatmak;

(i) Oyunu veya herhangi bir kopyasını ya da uyarlamasını yürürlükteki yasa ve düzenlemelere aykırı olarak ihraç etmek veya yeniden ihraç etmek ya da

(j) Oyundaki verileri veya işlevleri taklit eden veriler veya yürütülebilir programlar oluşturmak.

(k) Başkalarından bilgi çalmak ve/veya yayınlamak (kişisel bilgiler, kişisel olmayan bilgiler ve ödeme bilgileri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere);

(l) PUBG Corp, Krafton, Inc’i veya çalışanlarımızı taklit etmek;

(m) Şirketin, iştiraklerimizin, hizmet sağlayıcılarımızın ve lisans verenlerin yanı sıra Oyunun itibarını zedelemek

(n) Yasa dışı, zararlı, tehdit içeren, küfürlü, taciz edici, haksız, hakaret içeren, kaba, cinsel içerikli, müstehcen, nefret dolu veya ırksal ya da etnik olarak rahatsız edici olan herhangi bir şeyi yayınlamak, bağlantı adresini vermek, ilan etmek, tanıtmak veya iletmek.

(o) Başkalarını herhangi bir şekilde suiistimal ederek çıkar sağlamak.

(p) Hizmeti kumarla ya da Hizmetin sunumunu olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir işlemle ilgili olarak kullanmak

(q) Oyunu oynarken bulunan hataları ve aksaklıkları çıkar için kullanmak

(r) Hizmetlere, yasa dışı olarak veya Hizmetlerin kullanım amacının kapsamı (Şirketin kendi takdirine bağlı olarak) dışında olan herhangi bir amaç için erişim sağlamak veya Hizmetleri bu doğrultuda kullanmak.

(s) Yetkisiz Programları kullanmak, geliştirmek, bunların reklamını yapmak, ticaretini yapmak veya bunları dağıtmak

(t) Irkları, cinsiyetleri, uyrukları yönünden rahatsız edici kelimeleri başkalarına karşı kullanmak veya başkalarına saygısızlık etmek

(u) Saldırgan takma isimler veya olumsuz imajı tetikleyebilecek takma isimler oluşturmak

(v) Normal takımlı oynayışı bozacak şekilde kendi takımındaki oyuncuyu öldürmek

(w) Şirket sisteminin her bir oyun modunda öngörmediği şekilde kasıtlı olarak oyuncularla veya farklı takımlarla ekip çalışması yapmak

(x) Maçtan maça diğer oyuncuları takip etmek

(y) Oyunun sonuçlarını haksız yere değiştirmek

Şirketin hizmetlerinin dağıtımını veya diğer oyuncuları olumsuz yönde etkileyen ve işbu Hizmet Koşullarında tanımlanmayan tüm diğer eylemler, koşulların dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi yoluyla uyarı ve cezaya tabi olabilir.

Ayrıca Oyun ile birlikte verilen el kitabındaki güvenlik bilgilerine, bakım talimatlarına veya diğer ilgili bildirimlere uyacağınızı kabul edersiniz.

 4.Hizmete Erişim

(a) Genel bir kural olarak, oyun hizmetine tüm yıl boyunca her gün 24 saat boyunca erişilebilir.

(b) 1. paragraftaki hüküm dikkate alınmaksızın Şirket, sınırlama olmaksızın doğal afetler, savaş, terör, isyanlar, ambargolar, sivil veya askeri makamların eylemleri, yasaların veya idari kuralların değiştirilmesi, yangın, sel, ağ altyapısı kesintileri, siber suçlar, grevler veya ulaşım olanağı, yakıt, enerji, işçilik ya da malzeme sıkıntısı dahil olmak üzere makul kontrolü dışında herhangi bir sebeple ortaya çıkacak herhangi bir gecikme veya aksaklıktan sorumlu olmayacaktır.

(c) Bildirimde bulunmaksızın Hizmeti değiştirebilir veya belirli Kullanıcıların erişimini (Kullanıcı lisansının iptali, feshi, değiştirilmesi veya askıya alınması dahil) tamamen kısıtlayabiliriz. Bunun yanı sıra Hizmet, coğrafi konumunuz nedeniyle mevcut olmayabilir.

 5.Mülkiyet

(a) Oyun ve kopyaları ile ilişkili tüm unvanların, mülkiyet haklarının ve fikri mülkiyet haklarının (tüm türev çalışmalar, başlıklar, bilgisayar kodları, temalar, nesneler, karakterler, karakter isimleri, hikayeler, diyaloglar, sloganlar, konumlar, konseptler, çizimler, grafikler, animasyon, sesler, müzikal kompozisyonlar, görsel-işitsel efektler, metinler, ekran görüntüleri, işletim yöntemleri, manevi haklar, Oyuna dahil edilen “küçük uygulamalar” ve tüm ilgili belgeler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Şirkete veya lisans verenlerine ait olduğunu kabul ve teyit edersiniz.

Şirkete sunulan tüm Oyuncu İçerikleri, Oyuncu İçeriğinin yaratıldığı andan itibaren Şirketin mülkiyetinde kabul edilir ve Şirketin mülkiyetinde kalır. Şirket, her türde ve nitelikte tüm Oyuncu İçeriğine ilişkin şu anda bilinen veya burada mevcut tüm telif haklarına ve diğer tüm fikri mülkiyet haklarına tüm dünyada süresiz geçerli olacak şekilde münhasıran sahip olacaktır. Yukarıdakilerden herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olduğu ölçüde, buradaki tüm fikri mülkiyet haklarının yanı sıra tüm Oyuncu İçeriğinin Şirkete geri dönülemez şekilde temlik edildiğini kabul edersiniz. Herhangi bir Oyuncu İçeriğinin temlik edilemez olduğu ölçüde, Şirkete Oyuncu İçeriğini sunarak, Şirketin geri dönülemez şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak tüm dünyada süresiz geçerli olarak, ticari olsun olmasın herhangi bir amaçla, şu anda bilinen veya burada mevcut herhangi bir ortamda, Oyuncu İçeriğinin sağlayıcısına veya yaratıcısına herhangi bir tazminat ödemeksizin herhangi bir Oyuncu İçeriğini değiştirme, uyarlama, kullanma, çoğaltma, lisanslama, yayınlama, icra etme, satma, tercüme ettirme, türev çalışmaları üretme ve dağıtma hakkına sahip olduğunu kabul edersiniz. Ayrıca Şirketin herhangi bir şekilde Oyuncu İçeriğini kullanımının manevi haklar, gizlilik hakları, yayınlama hakkı, tescilli ya da diğer haklar ve/veya burada belirtilen materyaller veya fikirler için ödeme alma hakları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere haklarınızdan herhangi birini ihlal ettiğine ilişkin hak taleplerinizden feragat edersiniz.

Şirket, Oyuncu İçeriğini izleme veya denetleme yükümlülüğüne sahip değildir ve bu özellikleri ve/veya Oyuncu İçeriğini izleyeceğimiz veya denetleyeceğimiz beyanını açıkça reddeder. Ancak tamamen kendi takdirimiz doğrultusunda, Hizmetimiz yoluyla gönderilen veya gösterilen herhangi bir Oyuncu İçeriğini kısmen veya tamamen izleme, görüntüleme, düzenleme, engelleme veya kaldırma yükümlülüğümüzün dışında kalan ilgili hakkımızı açıkça saklı tutarız. Şirket ve görevlendirdiği kişiler, işbu Hizmet Koşullarını ihlal eden, yasa dışı olan, ihlal edici veya farklı bir şekilde rahatsız edici ya da sakıncalı olan Oyuncu İçeriklerini tamamen veya kısmen engelleme ya da kaldırma hakkına sahip olacaktır.

Oyun, Kore Cumhuriyeti telif yasaları, uluslararası telif hakkı antlaşmaları ve sözleşmeleri, Kore ve içtihat hukuku ticari marka yasaları ve diğer yasalar ile korunmaktadır. Tüm hakları dünya çapında saklıdır. Oyun, Şirket tarafından başkalarından lisanslanan belirli materyalleri içerir ve Şirket ile Şirkete lisans verenler bu sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda haklarını koruyabilir.

(b) Şirket, oyunla ilgili tüm içeriğin mülkiyetine, lisans haklarına ve diğer tüm haklarına sahiptir. Hizmet Koşulları uyarınca, oyun içi verileri (eşyalar, oyun para birimi vb.) veya benzer içerikleri kullanma hakkına sahipsiniz. Ancak sahip olduğunuz oyun içi verilerle ilgili telif haklarına ve diğer haklara sahip değilsiniz. Şirketin yazılı onayının alındığı durumlar hariç, oyun dışındaki sanal mülkiyetleri devretmeniz, satmanız, bağışlamanız veya alıp satmanız yasaktır ve mülkiyet hakkını ihlal eden tüm eylemler, Hizmet Koşulları ve Davranış Kuralları uyarınca ceza ile sonuçlanabilir.

 6.Sorumluluk Reddi ve Tazminatlar

Hizmeti kullanarak Hizmetin tarafınızca kullanımından, yanlış kullanımından ve Şirketin politikasının ihlalinden kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olan tüm hak talepleri, davalar, zararlar, kayıplar, yükümlülükler ve masraflar (avukat masrafları dahil) ile ilgili olarak Şirketi korumayı, tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul edersiniz. Şirket, Kullanıcılar tarafından tazminat ödemesine tabi tüm hususlara karşı münhasır savunma ve denetim hakkını saklı tutar.

(a) Şirket, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğraması, hizmetin kullanımı veya Kullanıcı hatası nedeniyle sözleşmenin sona ermesi ile ilgili tüm sorumluluklardan muaftır.

(b) Telekomünikasyon sağlayıcılarının telekomünikasyon hizmetini durdurması veya sağlamaması durumunda, Şirket tüm sorumluluklardan muaf tutulacaktır. Bu nedenle, Şirketin kasıtlı eylemlerinin veya ağır ihmalinin bulunduğu durumlar hariç olmak üzere, telekomünikasyon hizmetinde kesinti olması durumunda meydana gelen zararlardan Kullanıcılar sorumludur.

(c) Şirket, kasıtlı veya önemli bir ihmali olmadığı sürece bakım, değiştirme, düzenli inceleme ve inşaat gibi Hizmet kesintisine neden olan herhangi bir kaçınılmaz nedenin sorumluluğundan muaf tutulacaktır.

(d) Şirket, kasıtlı veya ciddi bir ihmali olmadığı sürece Kullanıcının oyun konsolunun neden olduğu herhangi bir sorun veya ağ ortamına ilişkin sorunlar nedeniyle ortaya çıkan yükümlülüklerden muaf tutulur.

(e) Şirket, kasıtlı veya ağır ihmalinin bulunduğu durumlar hariç olmak üzere hizmette veya şirketin resmi web sitesinde Kullanıcı tarafından veya üçüncü bir tarafça paylaşılan ya da iletilen bilgilerin içeriği, veriler, olgular, güvenilirlik veya doğruluk gibi hususlardan sorumlu tutulamaz.

(f) Hizmeti kullanırken diğer Kullanıcılarla ve/veya üçüncü taraflarla etkileşimleriniz tamamen sizin sorumluluğunuz altındadır. Kendi takdirimiz doğrultusunda, Kullanıcılar arasındaki ihtilaflarda arabuluculuk yapma girişiminde bulunabiliriz ancak bu gibi ihtilaflar durumunda herhangi bir şekilde dahil olmak veya sorumluluk taşımak ile yükümlü değiliz.

(g) Şirketin kasıtlı veya önemli ihmali olduğu durumlar hariç olmak üzere Hizmetin Şirket tarafından ücretsiz olarak sunulması halinde, Şirket zararlardan sorumlu olmayacaktır.

(h) Hizmetlerin bazıları, diğer hizmet sağlayıcılar tarafından sunulabilir ve Şirketin kasıtlı veya maddi bir ihmali olmadığı sürece Şirket, diğer hizmet sağlayıcıların neden olduğu zararlardan sorumlu tutulmaz.

(i) Şirketin kasıtlı veya önemli ihmali olduğu durumlar hariç olmak üzere Kullanıcılar oyun içi öğelerin beklenen sonucunu alamadıklarında, Şirket sorumluluk kabul etmeyecek ve seçim yapılırken ya da Hizmet kullanılırken meydana gelen herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır.

(j) Şirket kasıtlı veya ağır ihmali olmadığı sürece Kullanıcının maruz kaldığı oyun içi varlık, eşya, BP, sandık kayıplarına ilişkin yükümlülükten muaf tutulacaktır.

(k) Şirket, hizmetin Kullanıcılar tarafından kullanımını, ilgili yasalar veya devlet politikaları doğrultusunda sınırlayabilir ve söz konusu sınırlamalar nedeniyle meydana gelen hizmet kullanımına ilişkin tüm sorumluluklardan muaf tutulacaktır.

 7.Garanti Reddi

OYUN, HİZMETLER VE İÇERİK, “OLDUĞU GİBİ” SUNULMUŞ OLUP BUNLARIN RİSKLERİ SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, ŞİRKET BURADA MÜLKİYET, İHLAL ETMEME, SATILABİLİRLİK, ZİLYETLİK, DOĞRULUK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE YAZILI VEYA SÖZLÜ, AÇIK, ZIMNİ VEYA MEŞRU TÜM GARANTİLERİ VEYA KOŞULLARI REDDEDER.

Şirket, yukarıda belirtilenlerden herhangi birini sınırlamaksızın Şirket Hizmetlerinin veya Hesabınızın sürekli, hatasız, güvenli veya virüssüz bir şekilde çalışmasını sağlamaz. Bazı eyaletler veya ülkeler, zımni garantilerin reddedilmesine izin vermez ve bu nedenle yukarıdaki sorumluluk reddi ifadesi Sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti, Size belirli yasal haklar sağlamakta olup eyaletten eyalete veya ülkeden ülkeye değişen farklı yasal haklarınız da mevcut olabilir.

 8.Sorumluluğun Sınırlandırılması

YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, ŞİRKET HİÇBİR DURUMDA HERHANGİ BİR DOLAYLI, RASTLANTISAL, SONUÇ OLARAK MEYDANA GELEN, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARLARDAN (İŞ KAYBI, VERİ KAYBI, İŞ HAKLARININ KAYBI, KÂR KAYBI DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VEYA ZARARLARDAN (İŞ KESİNTİSİ, DONANIM ARIZASI VEYA HİZMETİ KULLANIMINIZDAN YA DA YANLIŞ KULLANIMINIZDAN DOĞAN DİĞER TİCARİ ZARAR VE KAYIPLAR DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU HÜKÜM, ŞİRKETİN HASARLARIN İHTİMALİNİ BİLDİĞİ VEYA BİLMEK ZORUNDA OLDUĞU DURUMLARDA DA GEÇERLİDİR.

ŞİRKET İSS HATASI, YAZILIM VEYA DONANIM HATASI YA DA VERİ KAYBI VEYA HİZMET KESİNTİSİ İLE SONUÇLANACAK DİĞER HERHANGİ BİR DURUM DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİÇBİR HİZMET KESİNTİSİNDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR. ŞİRKET, HİÇBİR DURUMDA OYUNUN SATIN ALINMASI İÇİN ÖDENEN TUTARIN ÜZERİNDE BİR ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI ÜLKELER, SONUÇ OLARAK MEYDANA GELEN VEYA RASTLANTISAL ZARARLARA YÖNELİK SORUMLULUĞUN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR. BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR, İLGİLİ ÜLKELERDE YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE UYGULANACAKTIR.

 9.Süre ve Fesih

İşbu Hizmet Koşulları, tarafınızca veya Şirket tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. Şirket ve Kullanıcı, işbu Hizmet Koşullarını herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmak suretiyle feshedebilir. Şirket tarafından fesih, Şirketin takdiri doğrultusunda herhangi bir zamanda hesabınızın feshedilmesine veya silinmesine müteakip derhal geçerli olacaktır. Hizmet Koşullarını Oyunu kullanmayarak feshedebilirsiniz ve Hizmet Koşullarının feshinden sonra derhal Oyunu kullanmayı bırakmalı ve silmelisiniz. Oyunun bedeli, Kullanıcının Hizmet Koşullarını feshetmesi halinde Kullanıcıya iade edilmez.

 10.Hüküm ve Koşulların Devri

Şirket, buradaki hüküm ve koşulların herhangi birini veya tümünü, herhangi bir zamanda üçüncü bir tarafa temlik edebilir. Şirketin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Hizmet Koşullarını devredemezsiniz, Şirketin onayı olmadan yapılan tüm devirler geçersiz sayılacaktır.

 11.Şikayetlerin Yönetilmesi ve İhtilafların Çözümü

(a) Şirket, Kullanıcıların yaşadıkları sorunlara ilişkin olarak görüşlerini veya şikayetlerini sunabilecekleri yöntemler hakkında Şirketin web sitesinde bilgi verecektir. Şirket, bu tür Kullanıcı görüş ve şikayetlerini ele almak konusunda kararlı bir kuruluş olarak faaliyet göstermektedir.

(b) Şirket ile Kullanıcı arasında ihtilaf meydana gelmesi ve Üçüncü Taraf İhtilaf Tahkim Organı’nın ilgili şikayete ilişkin olarak konuya dahil olması halinde Şirket, kullanım kısıtlamaları da dahil olmak üzere Kullanıcı üzerinde alınan önlemleri iyi niyetli bir şekilde sunmalı ve tahkim sonucuna uymalıdır.

 12.Tedbir Kararı

Hizmet Koşullarının özel olarak uygulanmadığı durumlarda Şirket, telafisi mümkün olmayan bir şekilde zarar göreceği için Şirketin, yürürlükteki yasalar doğrultusunda sahip olabileceği diğer çözüm yollarına ek olarak, tedbir kararı aldırmak veya diğer adil çözüm yollarına başvurmak dahil olmak üzere gerektiği ölçüde herhangi bir işlemi, hasara ilişkin herhangi bir belge veya teminat olmaksızın başlatma hakkı olduğunu kabul edersiniz.

 13.Geçerli Kanun

Şirket ile aranızda ihtilaf ortaya çıkması halinde amacımız, ihtilafı hızlı bir şekilde çözmek için size tarafsız ve uygun maliyetli bir yol sunmaktır. Bu doğrultuda, siz ve Şirket, işbu Hizmet Koşulları veya hizmetimiz ile ilgili olarak meydana gelen herhangi bir hak talebini veya kanun ya da hakkaniyet çerçevesindeki uyuşmazlığı (“Hak Talebi”) aşağıdaki alt kısımlardan biri doğrultusunda çözümlemeyi kabul edersiniz.

Hizmet Koşulları ve sizinle Şirket arasındaki ilişki, yasaların çatışması ilkelerine veya Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne bakılmaksızın tüm yönleriyle Kore Cumhuriyeti yasalarına göre yönetilecektir.

Siz ve Şirket, Kore Cumhuriyeti’nde bulunan mahkemelerin münhasır yargı yetkisini kabul edersiniz. Buna karşın, Şirketin herhangi bir yetkili yargı alanında ihtiyati tedbir veya diğer adil çözüm yollarına başvurabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

İhtiyati tedbir veya diğer adil çözüm yollarına yönelik Hak Talepleri hariç olmak üzere On Bin ABD Dolarının (10.000,00 USD) altında hükmedilen herhangi bir Hak Talebi için hak talebinde bulunan taraf, Hak Talebini duruşmasız tahkim ile uygun maliyetli bir şekilde çözmeyi seçebilir. Hakemleri seçecek olan taraf, bunu taraflarca karşılıklı olarak mutabık kalınmış bir alternatif ihtilaf çözümü (“ADR”) aracısı vasıtası ile gerçekleştirecektir. ADR aracısı ve taraflar, aşağıdaki kurallara uymak zorundadır: (i) Tahkim, çözüm yoluna giden tarafın tercihi doğrultusunda telefon aracılığıyla, çevrimiçi olarak veya yalnızca yazılı gönderiler temel alınarak gerçekleştirilir; (ii) aksi taraflarca kararlaştırılmadığı takdirde tahkim, tarafların veya şahitlerin bizzat katılımını gerekli kılmayacaktır ve (iii) hakem tarafından verilen hükme ilişkin herhangi bir karar, herhangi bir ülkedeki yetkili mahkeme tarafından uygulanabilir.

Şirket aleyhine öne sürdüğünüz tüm Hak Talepleri, buradaki İhtilafların Çözülmesi Bölümü doğrultusunda çözülmelidir. Bu İhtilafların Çözülmesi Bölümüne aykırı şekilde yapılan veya getirilen Hak Talepleri, uygunsuz şekilde yapılmış sayılacaktır. Bu İhtilafların Çözülmesi Bölümüne aykırı şekilde bir Hak Talebinde bulunmanız halinde, Şirketin sizi yazılı olarak uygunsuz şekilde Hak Talebinde bulunduğunuz konusunda bilgilendirmiş olması ve derhal Hak Talebini geri çekememiş olmanız şartıyla, Şirket Bin ABD Dolarına (1000,00 USD) kadar olan avukat ücretlerini ve maliyetlerini tahsil edebilir.

 14.Toplu Dava

Oyun, Hizmet veya işbu Sözleşme ile ilgili olarak bir toplu veya temsili dava, özel savcı kamu davası veya toplu tahkim dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere davalara dahil olmamayı kabul edersiniz. Ayrıca Oyun, Hizmet veya bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir dava veya tahkim ile başka bir dava veya tahkimi, bu Sözleşmeye taraf olanların ve diğer davaların veya tahkimlerin muvafakati alınmaksızın birleştirmemeyi kabul edersiniz.

 15.Telif Hakkı Bildirimi

Şirkete ait herhangi bir materyal ve/veya Şirket markalı web sitelerinin, telif hakkı korumalı çalışmalarınızı telif hakkı yasası kapsamında ihlal ettiğini düşünüyorsanız aşağıda belirtilen şekilde Şirketin belirlediği temsilcisine ihlal bildiriminde bulunabilirsiniz. Ayrıca bildiriminizin yürürlüğe girebilmesi için aşağıdaki bilgileri eklemelisiniz:

(a) İhlal edildiği iddia edilen çalışmayı tanımlamamız için yeterli bilgi

(b) Adresiniz ve e-posta adresiniz dahil olmak üzere iletişim bilgileriniz;

(c) İhtilaflının telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasalar tarafından yetkilendirilmediğine iyi niyetli olarak inandığınıza ilişkin bir ifade;

(d) Yalan beyanda bulunma cezasına tabi olmak üzere bildirimdeki bilgilerin doğru olduğunu ve ihlale uğradığı öne sürülen münhasır hak sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuzu gösteren bir beyan ve

(e) Islak veya elektronik imzanız.

Şirketin belirlediği temsilcisine ait iletişim bilgileri aşağıdadır:

PUBG Corporation

Alıcı: Hukuk İşleri Departmanı Temsilcisi

6, 7, 8F 12, Seocho-daero 38-gil Seocho-gu, Seul, Kore Cumhuriyeti

E-posta: [email protected]

 16.Değişiklikler

(a) Hizmet Koşullarına her zaman Şirketin resmi web sitesinden ulaşılabilir.

(b) Şirket, yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uygun olduğu takdirde, ilgili hüküm ve koşulları istediği zaman gerek duyduğu ölçüde değiştirebilir.

(c) Değişikliklerden haberdar olmak için Şirketin resmi web sitesini düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüsünüz. Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, Hizmet Koşullarında yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

(d) Şirket, Oyunu düzgünce veya herhangi bir şekilde oynamaya devam etmesi için Kullanıcının yüklemesi gereken güncellemeleri, yamaları ve diğer değişiklikleri sağlayabilir. Şirket, Oyuna uzaktan güncellemeler ve yamalar çıkartabilir veya Oyunu değiştirip makinenizde bulunan Oyuna bu amaçlar doğrultusunda erişebilir. Şirkete bu yamaları, güncellemeleri ve değişiklikleri uygulama ve dağıtma hakkı vermiş olursunuz. İşbu Sözleşmenin Oyuna atıfta bulunan tüm hükümleri, aynı zamanda tüm bu yamalar, güncellemeler ve değişiklikler için de geçerlidir.

17.Diğer Politikalar

(a) Şirket, Kullanıcı çıkarlarını korumak ve oyunda düzeni sağlamak amacıyla, Hizmet Koşullarında yer almayan belirli ayrıntıları ele almak için Oyuncu tarafından oluşturulan İçeriği, Davranış Kurallarını ve Gizlilik Politikası’nı kullanabilir.

(b) Hizmet Koşullarında yer alan şartları kabul ederek Oyuncu tarafından oluşturulan İçerik, Davranış Kuralları ve Gizlilik Politikası’nda yer alan hüküm ve koşullara bağlı olmayı da kabul edersiniz.

(c) Oyuncu tarafından oluşturulan İçerik, Gizlilik Politikası ve Davranış Kurallarına her zaman Şirketin resmi web sitesinden ulaşılabilir.

18.Muhtelif Hükümler

Bu Sözleşme, hem Lisans hem de Oyunu kullanma haklarınız ile ilgili olarak sizinle Şirket arasındaki anlaşmanın bütününü temsil eder ve önceden siz ve Şirket arasında aynı konuya ilişkin (kötü niyetle yapılanlar hariç, gerek ihmalkar gerek masumane olarak yapılan) yapılan anlaşmalar ile beyanların, garantilerin ve mutabakatların yerini alır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir sebepten uygulanamaz olması durumunda, ilgili hüküm yalnızca uygulanabilir hale getirilmek için revize edilecek ve bu Sözleşmenin kalan hükümleri bu değişiklikten etkilenmeyerek geçerliliğini koruyacaktır.

Bu Sözleşme veya Lisans ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda, Şirketle 6F, 7F, 8F Majestar City Tower 1, 12, Seocho-daero 38-gil, Seocho-gu, Seul, Kore Cumhuriyeti adresinden Şirket Hukuk Departmanı üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, işbu Hizmet Koşulları, kullanıcıların anlayabilmeleri amacıyla diğer dillere çevrilmiştir. İngilizce sürüm ile diğer sürümler arasında uyuşmazlıklar olması durumunda, İngilizce sürüm geçerli olacaktır.